logo free reformed churches of north america

Met de Free Reformed Churches bestaat volledige correspondentie vanaf het moment dat deze kerken ontstonden. Zij zijn gevormd door leden van onze en andere kerken die (vooral na de Tweede Wereldoorlog) naar Canada en de Verenigde Staten zijn geëmigreerd. In de begintijd werden deze kerken met name door predikanten uit de Christelijke Gereformeerde Kerken gediend. Tot deze pioniers behoorden onder meer di. J. Hamstra, J. Tamminga, W.F. Laman, J. Keuning en G. Bilkes. Ook in het zendingswerk van de Free Reformed Churches hebben Christelijke Gereformeerde predikanten gediend: ds. M. Rebel in Venda, ds. E. Everts in Guatemala.

De Free Reformed Churches tellen ongeveer 5.000 leden in 21 gemeenten. Van deze gemeenten zijn er twee in de Verenigde Staten gelegen.

De Free Reformed Churches werken in hun theologische opleiding nauw samen met de Heritage Reformed Congregations in het Puritan Reformed Theological Seminary te Grand Rapids (Mi).

Informatie over de plaatselijke kerken is op hun website te vinden onder de button ‘about us/congregations’.

Met deze kerk hebben we volledige correspondentie.

Contact