logo free church of scotland continuing

In het laatste decennium van de vorige eeuw ontstond een conflict binnen de Free Church of Scotland dat ertoe geleid heeft dat in 2000 een aantal gemeenten en predikanten buiten dit kerkverband kwam te staan. Dit deel noemt zich ‘voortgezette’ Free Church of Scotland – FCSC.

Omdat onze kerken geen partij willen kiezen in een intern conflict, hebben wij besloten ook met deze kerken correspondentie te onderhouden.

Met deze kerk hebben we volledige correspondentie.

Contact