logo free church of scotland

Met de Free Church of Scotland bestaat een relatie van correspondentie vanuit de tijd dat deze kerk en onze kerken beide lid waren van de GOS. De FCS en onze kerken deelden dezelfde bezwaren tegen bepaalde ontwikkelingen binnen de GOS. Toen beide kerken hun lidmaatschap beëindigden bleef toch de onderlinge band bewaard.

De FCS heeft als belijdenisgeschriften de Westminster Standards. De FCS telt ongeveer 12.000 leden.

Met deze kerk hebben we volledige correspondentie.

Contact