logo evangelical presbyterian church of ireland

Sinds de generale synode van 2007 hebben wij een officiële relatie met de EPCI, waarmee we met name via de RPCI al langer informele contacten onderhielden.

De EPCI is een afscheiding van de Irish Presbyterian Church, ontstaan in 1927/8. Er zijn twaalf gemeenten, waarvan zes in de regio Belfast en een in Dublin. Men verricht zendingswerk in samenwerking met de Free Church in Scotland. Naar Nigeria en Zuid-Afrika zijn zendingsdocenten uitgezonden vanuit de EPCI.

De belijdenisgeschriften zijn de Westminster Standards met de Larger and Shorter Catechismussen.

Met deze kerk hebben we volledige correspondentie.