reformed church in japanSinds de synode van 1995 onderhouden onze kerken beperkte correspondentie met de Reformed Church in Japan.

De RCJ telt ongeveer 9.000 leden. Haar belijdenisgeschriften zijn de Westminster Standards. De RCJ onderhoudt via haar Theologisch Seminarie in Kobe theologische banden met de TUA.

Met deze kerk hebben we beperkte correspondentie.

Contact

Rev. Takashi Yoshida, voorzitter synode

International Ecumenism and Mission Cooperation Committee
7-19 Koshien-Rokubancho
Nishinomiya, 663-8176
JAPAN

tyoshi26@yahoo.co.jp