logo Biserica Evanghelică RomânăDe BER ontstond in de jaren twintig van de vorige eeuw vanwege bezwaren tegen de Roemeense staatskerk met haar onbijbelse leer, veruitwendigde godsdienstoefeningen en riten. De BER kent geen belijdenisgeschriften maar hanteert wel een reformatorisch getint statuut. De BER telt ongeveer 20.000 belijdende leden. Deze vormen samen 240 locale gemeenten, verspreid over het hele land maar met een concentratie in en rond Boekarest.

Met deze kerk hebben we contact.

Contact