Dit kerkverband, de Gereformeerde Kerken in Spanje, bestaat uit drie gemeenten; een in Almuñecar in het zuiden, een in Madris en een in Matarô, bij Barcelona. Er is een vorm van samenwerking met de Presbyteriaanse Kerken. Men onderschrijft de volgende belijdenisgeschriften: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus, de Dorstse Leerregels en de Westminster Belijdenis.

Met de Iglesias Refomadas de España (IRE) zijn onze kerken in 2016 een band van volledige correspondentie aangegaan. De IRE zijn lid van de ICRC.

Contact