logo Heritage Reformed CongregationsDe HRC zijn een Bijbelse, gereformeerde en orthodoxe denominatie, confessioneel gegrond in de belijdenisgeschriften van de reformatie en sterk beïnvloed door het Engelse puritanisme. Zij zijn in 1993 ontstaan na een scheuring binnen de Netherlands Reformed Congregations (NRC).

De HRC tellen ongeveer 2.200 leden in negen kerken in de USA en Canada. De theologische opleiding vindt plaats aan de Puritan Reformed Theological Seminary (PRTS) te Grand Rapids.

De HRC werkt nauw samen met de FRCNA, onze zusterkerken in Noord-Amerika. Dit komt o.a. uit in de gezamenlijke opleiding van predikanten aan de PRTS. De HRC is ook lid van de ICRC.

Op onze synode van 2013 is besloten een officiële kerkelijke relatie aan te bieden aan de HRC.

Contact