logo Orthodox Presbyterian Church of North America

De Orthodox Presbyterian Church hebben we leren kennen via de GOS. De synode van 1995 besloot beperkte correspondentie met deze kerk aan te gaan. De OPC tellen ongeveer 20.000 leden; zij hebben de Westminster Standards als belijdenisgeschriften.

Met deze kerk hebben we beperkte correspondentie.

Contact

OPC

607 N. Easton Road, Building E
Box P, Willow Grove,
Pennsylvania 19090-0920
UNITED STATES OF AMERICA

001 215 830- 0900