logo die Gereformeerde Kerke in Suid-AfrikaDe volledige correspondentieband met deze kerken heeft een lange geschiedenis en dateert uit de periode van na de Tweede Wereldoorlog toen veel Nederlanders naar Zuid-Afrika emigreerden.

Tot voor kort bestonden die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika uit drie nationale synoden: de twee zwarte synoden Sinode Middellande en Sinode Soutpansberg, en de blanke synode Sinode Potchefstroom. In 2009 gingen Sinode Middellande en Sinode Potchefstroom op in de Algemene Sinode GKSA, samen met ook een klein deel van Sinode Soutpansberg.

De correspondentie met dat deel van Sinode Soutpansberg dat buiten de eenwording bleef, wordt onderhouden door deputaten buitenlandse zending.

Gezamenlijk tellen de GKSA en Sinode Soutpansberg naar schatting ruim 150.000 leden. De belijdenisgeschriften van de GKSA zijn de Drie Formulieren van Enigheid. De GKSA zijn lid van de International Conference of the Reformed Churches.

Tussen de Teologische Skool van de GKSA te Potchefstroom en de TUA is een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Met deze kerk hebben we volledige correspondentie.

Contact