logo Independent Reformed Churches in KoreaDe synode van 2007 besloot beperkte correspondentie aan te bieden aan de Independent Reformed Churches in Korea, een kleine kerkgemeenschap met vier gemeenten, vijf predikanten en 677 leden.

Deze kerken kenmerken zich door een getrouw kerkelijk meeleven en een intensieve bestudering van de gereformeerde belijdenisgeschriften. Temidden van de brede variatie aan presbyteriaanse kerken in Zuid-Korea nemen de IRCK een eigen plaats in, met een doelbewust gereformeerde theologie.

Sinds 1973 heeft de IRCK een eigen uitgeverij die inmiddels honderddertig titels heeft gepubliceerd.

De IRCK startte in 2010 de eigen Theological Academy, waaraan ook studenten van verwante kerkelijke federaties studeren.

De IRCK is lid van de International Conference of the Reformed Churches.

Met deze kerk hebben we beperkte correspondentie.

Contact