Deputaten contact met de overheid zijn verantwoordelijk voor:

  • het namens de kerken onderhouden van het contact met de overheid en het behartigen van de belangen van de Christelijke Gereformeerde Kerken;
  • het deelnemen aan het CIO, het overlegorgaan van de kerken in overheidsaangelegenheden;
  • het informeren van de kerken over regelgeving die hen raakt;
  • het stimuleren van kerken en kerkleden om hun roeping tegenover overheid en samenleving serieus te nemen.

 

Secretaris