Doel van gemeente-zijn is de verkondiging van Gods grote daden. Deputaten evangelisatie hebben het verlangen dat alle kerken leven uit de diepe overtuiging dat God hen roept missionair te zijn in hun omgeving en daar in hun denken en handelen prioriteit aan geven. Daarom bieden wij vanuit de bijdrage per lidtoerusting, advies en ondersteuning vanuit het missionaire team op het Dienstenbureau. Zodat de kerken de Grote Opdracht van Christus zo goed mogelijk mogen vervullen en nieuwe mensen Christus mogen leren kennen.

Secretaris