De belangrijkste elementen van het werk van deputaten kerk en Israël zijn:

  • bezinning op (de ontmoeting met) Israël;
  • toerusting van de kerken;
  • ontmoeting met het Jodendom in Israël en Nederland.

Onze ontmoeting met Israël willen we laten typeren door de kernwoorden luisteren, dienen en getuigen.

Centrum voor Israëlstudies

Onze presentie in Israël wordt vormgegeven via ons partnerschap in het Centrum voor Israëlstudies (CIS). Het CIS heeft als kenniscentrum het doel een evenwichtige visie op de verhouding van Kerk en Israël zichtbaar te maken in kerk en onderwijs. Behalve dat via het CIS ook namens ons een Israëlconsulent werkzaam is in Israël, is het CIS namens onze kerken ook diaconaal present. Verder organiseert het CIS conferenties, seminars en studiereizen. Opgedane kennis in en over Israël is beschikbaar in een variatie aan publicaties en artikelen. Deze informatie is te vinden op de website van het CIS.

Publicaties en presentaties

De eigen website van het deputaatschap biedt veel informatie en actualiteiten op het terrein van kerk en Israël.

Enkele keren per jaar wordt het blad Verbonden uitgegeven met daarin Bijbelstudies, verslagen en achtergrondartikelen.

Deputaten zijn graag (in nauwe samenwerking met CIS) bereid mee te denken met kerken die gestalte willen geven aan meer onderwijs over Israël en de diaconale presentie in Israël. Zo kan er – op een eigentijdse en interactieve manier – invulling gegeven worden aan een gemeente- of catecheseavond, kerkdienst of Bijbelkring-seizoen.

Secretaris