Het curatorium bestaat uit negen predikanten van de CGK, benoemd door de generale synode en de particuliere synoden. Belangrijke taken van dit orgaan zijn het toezien op het gereformeerd-confessionele karakter van de TUA als wetenschappelijke opleiding, het toelaten van studenten tot de predikantsopleiding van de TUA via het admissie-examen, het verlenen van preekconsent aan admissiale studenten en het beroepbaar stellen van admissiale studenten in de CGK.

Samenstelling curatorium

In 2022/2023 geldt de volgende taakverdeling:

drs. A. van de Bovekamp

Voorzitter

drs. L.A. den Butter

Assessor

ds. C.J. Droger

Secretaris

Secretaris deputaten