De kerken achten het hun eer en plicht gezamenlijk te zorgen voor predikanten die door ouderdom of langdurige ziekte hun ambt niet meer kunnen uitvoeren. In kerkelijke termen heet het dat zij met emeritaat zijn. Deze zorg geldt ook voor de weduwen en wezen van predikanten. Om aan de verplichtingen te kunnen voldoen, is het deputaatschap emeritikas in het leven geroepen en zijn omvangrijke bedragen nodig. Om langdurige ziekte onder predikanten zoveel mogelijk te voorkomen, wordt een deel van de omslag gebruikt voor ziekte- en verzuimpreventie van predikanten. Een groot deel van de omslag gaat dan ook naar het deputaatschap emeritikas.

Downloads

Samenstelling

drs. N. Vennik

Voorzitter
Hoofddorp

drs. I. Bos

Lid
Rhenen

dhr. F.F. Risselada

Lid
Noardburgum

dhr. A.J. de Vuijst

Lid
Lochem