Het deputaatschap eredienst heeft de volgende taken:

  • Laten uitgeven en op de website van onze kerken plaatsen van alle liturgische formulieren die tot en met 2016 door generale synoden van de CGK zijn vastgesteld (download hier de formulieren).
  • Voortzetten van de studie naar de (tekstuele en muzikale) zingbaarheid van de Psalmen, in samenspraak met o.a. jongeren en met aandacht voor nieuwe initiatieven.
  • Voortzetten van de studie naar de mogelijkheid van het uitspreken van de groet en de zegen in de eredienst door anderen dan predikanten.
  • De belijdenisgeschriften staan op onze website, bij belijdenis en kerkorde.

Samenstelling

ds. M. Groen

Voorzitter

D. Bal

Lid

ds. M. Bot

Lid

ds. C. de Jong

Lid

ds. J.J. Lof

Lid

R. Snippe

Lid