Begeleiding militairen

De Dienst Protestante Geestelijke Verzorging (DPGV) draagt – op verzoek van de overheid – zorg voor het pastoraat aan militairen en zo nodig aan de achterban van de militairen en aan veteranen. De nadruk van het werk ligt op de begeleiding van de militairen bij hun militaire inzet en tijdens hun opleiding. Deze begeleiding wordt uitgevoerd door de Geestelijke Verzorgers van de Krijgsmacht, de z.g. krijgsmachtpredikanten.

Via de DPGV werken deputaten nauw samen met andere protestante kerken om de geestelijke verzorging van de militairen te waarborgen.

Contactgegevens DPGV

Informatie over kerkdiensten en bijeenkomsten in het buitenland kan hier worden opgevraagd.

Bureau Hoofdkrijgsmachtpredikant
Frederikkazerne geb. 110
MPC 58A
Postbus 90701
2509 LS Den Haag
t: 070-3166783 of 070-3166788

Werving krijgsmachtpredikanten

Ons deputaatschap heeft een belangrijke taak bij de werving en selectie van de krijgsmachtpredikanten. Alle in aanmerking komende predikanten worden uitgenodigd om te solliciteren.

Gezamenlijke conferenties

Samen met de Commissies voor de Geestelijke Verzorging van Militairen van de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) organiseren we periodiek conferenties. Hiervoor nodigen wij de krijgsmachtpredikanten uit van hun en onze kerken om elkaar te ontmoeten en na te denken over actuele thema’s.

Contact met de overheid

De geestelijke verzorging bij de krijgsmacht is een gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid en de zendende instanties (de kerken). Daarom is er via het Interkerkelijk Contact In Overheidszaken – Militairen, afgekort als CIO-M, ook contact met de overheid. In deze commissie zijn de volgende kerken vertegenwoordigd:

  • Algemene Doopsgezinde Sociëteit
  • Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland
  • Broederschap van Pinkstergemeenten en van Evangelische Gemeenten
  • Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
  • Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
  • Nederlandse Gereformeerde Kerken
  • Protestantse Kerk Nederland
  • Oud-Katholieke Kerk
  • Remonstrantse Broederschap
  • Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland

Samenstelling

drs. S. Griffioen

Voorzitter

dhr. A. van Klaarbergen

Penningmeester

dhr. A.J. van Limbeek

Lid