In crisis- en oorlogsgebieden

Het is de taak van de geestelijke verzorger (krijgsmachtpredikant) een te zijn met de uitgezondenen. Hij/zij maakt mee wat de anderen meemaken. De geestelijke verzorger voelt dezelfde onmacht, voldoening, verveling, kameraadschap, noem maar op, als de anderen. Wat dat betreft laat hij alleen al door zijn meegaan zien wat zo wezenlijk is voor onze God – dat Hij niet op afstand blijft, maar dichtbij komt. En tegelijk kan hij, onder andere door diensten en gesprekken, iets doorgeven van wat God (levens)belangrijk vindt.

Op de legerplaats

Toch zou het niet goed zijn als dat ‘één’ zijn met de mannen en de vrouwen alleen tijdens de uitzending opging. Alsof geloof alleen van belang is in crisissituaties en niet in het leven van alledag. Bovendien: voor een goed contact in het buitenland moet je hier in Nederland voorwerk verrichten. De mensen moeten je kennen. Dat gebeurt op de legerplaats.

Onze krijgsmachtpredikanten

De krijgsmachtpredikanten zijn als predikant door onze kerken in dienst van de krijgsmacht gesteld.

Zij doen elk jaar verslag van hun werkzaamheden aan deputaten geestelijke verzorging van de militairen. In een vergadering spreken we met hen over hun werk en proberen wij hen zoveel mogelijk met raad en daad bij te staan.

Hierbij ontdekken we steeds weer dat hun werk voor de kerk van groot belang is. In hun werk geven zij handen en voeten aan Jezus’ opdracht om heen te gaan in de gehele wereld en het evangelie van Gods vrede bekend te maken.

Er is ook een omgekeerde beweging. Als kerken hebben we steeds weer de neiging ons op te sluiten in de kerk en ons af te sluiten voor de wereld. We dreigen te vergeten wat er zich in de wereld om ons heen afspeelt. Onze krijgsmachtpredikanten helpen ons om onze ogen hiervoor niet te sluiten en om ons te doen beseffen in welke maatschappij wij het evangelie bekend dienen te maken.

Sinds 1 januari 2019 is namens de CGK drs. H. (Hilbrand) van Eeken predikant in dienst van Defensie. Hij is werkzaam als vlootpredikant bij de Koninklijke Marine (standplaats Den Helder).

Sinds 1 september 2020 is namens de CGK drs W. (Wim) de Bruin predikant in dienst van Defensie. Hij is werkzaam als luchtmachtpredikant bij de Koninklijke Luchtmacht (standplaats Leeuwarden).

Profiel krijgsmachtpredikanten

De Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht draagt zorg voor het pastoraat aan militairen. Eventueel zijn krijgsmachtpredikanten ook beschikbaar voor de achterban van militairen en voor zorg aan veteranen. De nadruk van het werk ligt op de begeleiding van de militairen bij militaire inzet en tijdens de opleiding.

De predikanten werken namens de Protestantse kerken die deel uitmaken van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, Commissie Militairen (CIO-M).

Functie-eisen
  • Theologieopleiding op universitair of daaraan gelijkwaardig niveau;
  • Bevestigd in het ambt van predikant of voorganger door een van de bij een van de CIO-M aangesloten kerkgenootschappen;
  • Ten minste vier jaar pastorale ervaring in de gemeente;
  • Bereid tot aanvullende scholing;
  • Zelfstandig kunnen werken onder verzwaarde omstandigheden;
  • Oecumenisch ingesteld, samenwerkingsgericht en zeer communicatief naar mensen met.een andere levensovertuiging;
  • Bereid tot uitzendingen, vaarperiodes, regelmatig wisseling van standplaats en buitenlandplaatsingen (Duitsland, België, Nederlandse Antillen);
  • Voldoen aan de standaardeisen voor medische en psychische geschiktheid;
  • In principe inzetbaar bij alle delen van de krijgsmacht (leger, vloot en luchtmacht, marechaussee).
Aanstelling

De aanstelling geschiedt voor onbepaalde tijd met een proeftijd van twee jaar. Uw rechtspositie is die van een ambtenaar werkzaam bij het Ministerie van Defensie. Afhankelijk van uw leeftijd wordt u in rang gelijk gesteld met kapitein/luitenant ter zee 2oc of majoor/ltz 1.

Inlichtingen

Nadere informatie over functie, organisatie en sollicitatieprocedure kan verkregen worden bij ds. K.H. Ubels.