De taken van deputaten kerkelijke archieven zijn:

  • het zorgdragen voor het beheer van het archief van de generale synode en de synodale deputaatschappen;
  • het adviseren van de archivarissen van de andere kerkelijke vergaderingen en van plaatselijke kerken bij het beheren en bewerken van hun archief;
  • het verantwoordelijk zijn voor het landelijk Documentatiecentrum in Veenendaal.

Secretaris