Onze kinderen en jongeren moeten hun weg vinden in een wereld die steeds gecompliceerder lijkt te worden. Voor onze kerken ligt er de grote opdracht hen daarin bij te staan, en om de ouders te helpen in de opvoeding en begeleiding van hun kinderen.

De jeugdwerkorganisaties (CGJO en LCJ) werken eraan om gemeenten toe te rusten en van materiaal te voorzien. Het werk wordt steeds meer projectmatig aangepakt. Een mooi voorbeeld daarvan is het project opvoedingsondersteuning, waar het opvoedplein Geloof in het gezin uit is voortgekomen.

De afdracht komt voor 90 procent ten goede aan dit werk. Het deputaatschap ziet in goed overleg met de jeugdwerkorganisaties toe op hun functioneren en de besteding van de gelden. Daarnaast vindt bezinning plaats en worden contacten onderhouden, bijvoorbeeld met de studentenverenigingen.

 

Jeugdbonden

Als Christelijke Gereformeerde Kerken hebben we twee jeugdbonden die het jeugdwerk in de plaatselijke gemeenten ondersteunen: de CGJO en de LCJ.

Geloof in het gezin

Geloof in het gezin is een project van de Christelijke Gereformeerde Kerken, onder leiding van deputaten kerkjeugd en onderwijs, om ouders en kerken te ondersteunen in de christelijke opvoeding. We hopen natuurlijk ook ouders uit andere kerken te kunnen inspireren en we werken samen met allerlei christelijke organisaties.

Project Visie op jongeren

Samen met het CGJO en LCJ zijn we als deputaten een project gestart waarbij het bereiken en zien van ALLE jongeren centraal staat. Dit project hebben we de naam gegeven: Visie op jongeren.  We zien voor onszelf de opdracht om te zorgen voor besef van urgentie en bewustwording binnen gemeenten.  Besef van urgentie omdat geloof en kerk bij veel jongeren hun relevantie verliezen wat zich vertaalt in een toenemend aantal jongeren dat de kerken verlaat. Ook dienen we te werken aan bewustwording van waar jongeren mee bezig zijn en wat ze nodig hebben.

Secretaris

Handige links

Evangeliestek

Lees meer

Studentenverenigingen

CSFR

Lees meer

Depositum Custodi

Lees meer

Ichthus

Lees meer

IFES

Lees meer

Navigators

Lees meer

Tiener- en jeugdkampen

Wegwijzerkampen

(voorheen YEK)
Lees meer