Geloof in het gezin is een project van de Christelijke Gereformeerde Kerken, onder leiding van deputaten kerkjeugd en onderwijs, om ouders en kerken te ondersteunen in de christelijke opvoeding. We hopen natuurlijk ook ouders uit andere kerken te kunnen inspireren en we werken samen met allerlei christelijke organisaties.

Materialen

Naast het verzamelen en onder de aandacht brengen van al het materiaal dat er al is, werken we (mee) aan de ontwikkeling van nieuw materiaal. We hebben een eenmalig magazine uitgebracht met een heleboel inspiratie om thuis op de bank te lezen, of er samen met andere ouders mee aan de slag te gaan. Materiaal voor gezinsmomenten rond de Bijbel heeft ook onze aandacht en we zoeken nieuwe wegen om alle ouders hierin een helpende hand te bieden.

Website

Het online opvoedplein brengt vraag en aanbod samen. We zijn in contact met diverse organisaties en vragen of ze hun materiaal met een grote groep willen delen. Zodat er heel veel te ontdekken is. Het is een site die continu in ontwikkeling blijft.

Ons opvoedplein is een plek waar je heerlijk kunt grasduinen, ideeën opdoen en antwoorden vinden voor al je vragen rond opvoeding.

Plaatselijke gemeente

Voor kerken zijn wij vraagbaak, denktank en uitvoerder. De ene gemeente heeft behoefte aan tips voor materiaal voor een opvoedkring, een andere nodigt ons uit om mee te denken in het opzetten van opvoedingsondersteuning. Weer een ander nodigt ons uit om een thema-avond te verzorgen.

Dit project steunen

We zijn dankbaar dat via de kerkelijke omslagen van de Christelijke Gereformeerde Kerken een financiële bijdrage aan dit project wordt geleverd. Wanneer u dit project wilt steunen met een gift, waardoor we nog meer mogelijkheden krijgen om kerken en ouders de helpende hand te bieden, kunt u dit doen door uw bijdrage over te maken naar: NL52 INGB 0000 5353 00 ten name van Landelijk Kerkelijk Bureau Chr Geref Kerken met vermelding ‘Geloof in het gezin’.

Secretaris

Handige links

Evangeliestek

Lees meer

Studentenverenigingen

CSFR

Lees meer

Depositum Custodi

Lees meer

Ichthus

Lees meer

IFES

Lees meer

Navigators

Lees meer

Tiener- en jeugdkampen

Wegwijzerkampen

(voorheen YEK)
Lees meer