Samen met het CGJO en LCJ zijn deputaten kerkjeugd en onderwijs een project gestart waarbij het bereiken en zien van ALLE jongeren centraal staat. Dit project heet Visie op jongeren.  We zien voor onszelf de opdracht om te zorgen voor besef van urgentie en bewustwording binnen gemeenten. Besef van urgentie omdat geloof en kerk bij veel jongeren hun relevantie verliezen wat zich vertaalt in een toenemend aantal jongeren dat de kerken verlaat. Ook dienen we te werken aan bewustwording van waar jongeren mee bezig zijn en wat ze nodig hebben.

Het is onze opdracht om aan onze jongeren te laten zien wat geloof in Jezus Christus juist in deze tijd en wereld te bieden heeft. Graag willen we kerkenraden en gemeenten helpen om in hun jeugdbeleid hieraan (meer) inhoud te geven en de bestaande verlegenheid te overwinnen. Dat is het doel van dit project. De focus ligt vooral bij die jongeren die we via catechese en clubwerk niet of nauwelijks meer bereiken.

Hoe bereiken we alle jongeren in de gemeente?

In 2018 is het eerste onderzoek van dit project afgerond. Dit onderzoek is tevens uitgevoerd door de beide jeugdbonden, CGJO en LCJ. Het onderzoek geeft antwoord op twee onderzoeksvragen: Hoe bereiken we alle jongeren in de gemeente? En hoe kunnen kerken daarvoor worden toegerust?

De conclusie van dit onderzoek was dat het kerkelijke gemeenten lang niet altijd lukt om alle jongeren te bereiken. Een van de aanbevelingen uit het rapport voor verder onderzoek, was de wens om jongeren zélf te spreken en de behoefte aan een wetenschappelijke (theologische) literatuurstudie.

Jongeren, binding, kerk en ouders

Met de aanbeveling uit het rapport zijn de beide jeugdbonden aan de slag gegaan. Van 2019-2021 zijn er 21 jongeren geïnterviewd en hebben er drie groepsinterviews plaatsgevonden. In samenwerking met een bachelorstudent van de TUA is er een literatuurstudie aan toegevoegd. De hoofdvraag van dit onderzoek is: Waarom is het voor jongeren relevant om zich te binden aan de kerk?

In het onderzoek wordt achtereenvolgens over de jongeren, binding, kerk en ouders gesproken. Na een analyse van de interviews, worden de bevindingen van de literatuurstudie en interviews gecombineerd en is er een antwoord gegeven op de hoofdvraag.

Secretaris

Handige links

Evangeliestek

Lees meer

Studentenverenigingen

CSFR

Lees meer

Depositum Custodi

Lees meer

Ichthus

Lees meer

IFES

Lees meer

Navigators

Lees meer

Tiener- en jeugdkampen

Wegwijzerkampen

(voorheen YEK)
Lees meer