Deputaten landelijke kerkelijk bureau zijn verantwoordelijk voor de taken die zijn ondergebracht bij het Dienstenbureau: het verlenen van secretariële, redactionele en administratieve assistentie ten behoeve van kerken, classes, particuliere synodes, generale synodes en deputaatschappen.

Het Dienstenbureau is gevestigd in de Pniëlkerk aan de Ghandistraat 2 te Veenendaal. Centraal gelegen biedt het goede faciliteiten voor vergaderingen van kerkelijke organisaties. Op het Dienstenbureau werken achttien medewerkers.

Algemene zaken houdt zich voornamelijk bezig met de financiële- en salarisadministratie, rechtspositieregeling, secretariële ondersteuning, kopieer- en verzendwerk en abonneeadministratie.

Naast de medewerkers algemene zaken werken hier ook de consulenten van zending, diaconaat en evangelisatie.

De verschillende afdelingen van het Dienstenbureau informeren de kerken en haar leden door het uitgeven van periodieken, digitale nieuwsbrieven en de website www.cgk.nl.

Secretaris