Gemeenten met minder dan 250 leden kunnen contact opnemen voor:

  • aanvragen van financiële steun, als uw gemeente een eigen predikant of kerkelijk werker heeft en er in het kalenderjaar een exploitatietekort is of voor het komende jaar een tekort verwacht wordt;
  • aanvragen van goedkeuring voor beroepingswerk;
  • een bijdrage uit het fonds professionaliseren fondswerving (max.€ 500 per gemeente; beperkt budget beschikbaar);
  • advies op het gebied van bouwkundige en/of financiële vragen.

Gemeenten met meer dan 250 leden kunnen contact met ons opnemen voor:

  • een bijdrage uit het fonds professionaliseren fondswerving (max.€ 500 per gemeente; beperkt budget beschikbaar);
  • advies op het gebied van bouwkundige en/of financiële vragen.

Samenstelling

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de secretaris. Reacties bij voorkeur via e-mail.

O. Zuidema

Voorzitter moderamen

E.M. de Graaf

Penningmeester moderamen

P. Leeuwesteijn

Sectie bouwkunde

A. Donker

Sectie bouwkunde

C.W. van Oijen

Sectie bouwkunde

A.T. Boogert

Sectie financiën

M.J. den Hartog

Sectie financiën

G. Wolters

Sectie financiën