Fonds professionaliseren fondsenwerving

Er is in 2022 een bescheiden fonds ingericht waarop kerkenraden een beroep kunnen doen voor enige ondersteuning door professionele fondswervers. Dit fonds wordt beheerd door deputaten onderlinge bijstand en advies (OB&A) en is bedoeld voor alle gemeenten, onafhankelijk van het aantal leden.

Hoe dien ik een aanvraag uit Fonds professionalisering fondswerving in?

Indien uw gemeente gebruik wil maken van dit fonds verzoeken wij de kerkenraad een e-mail te sturen naar secretaris.obena@cgk.nl om uw plaatselijke gemeente hiervoor aan te melden.

U dient bij uw aanmelding rekening te houden met de volgende uitgangspunten:

  • Het fonds kent een maximum bedrag van € 15.000,-. Als het fonds is opgebruikt wordt u daarover geïnformeerd bij uw aanmelding.
  • U kunt voor uw gemeente voor maximaal € 500,- excl. btw (5 uur x een uurtarief van 100,- excl. btw) een beroep doen op dit fonds.
  • Op basis van de door u ingestuurde factuur van de fondswerver vergoeden wij u het bedrag op de bankrekening van uw plaatselijke gemeente tot een maximum bedrag zoals vermeld bij het vorige punt. De bankrekening en tenaamstelling dient u bij de aanvraag op te geven.

Samenstelling

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de secretaris. Reacties bij voorkeur via e-mail.

O. Zuidema

Voorzitter moderamen

E.M. de Graaf

Penningmeester moderamen

P. Leeuwesteijn

Sectie bouwkunde

A. Donker

Sectie bouwkunde

C.W. van Oijen

Sectie bouwkunde

A.T. Boogert

Sectie financiën

M.J. den Hartog

Sectie financiën

G. Wolters

Sectie financiën