Het deputaatschap OB&A werkt op basis van de instructie van de generale synode. In onze brochure vindt u meer informatie over ons deputaatschap. Bekijk en download hieronder de brochure en de instructie:

Samenstelling

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de secretaris. Reacties bij voorkeur via e-mail.

O. Zuidema

Voorzitter moderamen

E.M. de Graaf

Penningmeester moderamen

P. Leeuwesteijn

Sectie bouwkunde

A. Donker

Sectie bouwkunde

C.W. van Oijen

Sectie bouwkunde

A.T. Boogert

Sectie financiën

M.J. den Hartog

Sectie financiën

G. Wolters

Sectie financiën