Een gemeente met minder dan 250 leden kan met goedkeuring van deputaten onderlinge bijstand en advies (OB&A) een predikant beroepen.

Toestemming beroepswerk

Wat gaat u doen vóórdat u gaat beroepen?

Bij OB&A vraagt u toestemming aan voor het opstarten van het beroepingswerk. De kerkenraad kan een verzoek tot goedkeuring indienen bij de secretaris.

Daarbij ontvangen wij graag:

  1. Een meerjaren financiële planning (gebruik formulier MJFP).
  2. Een meerjaren onderhoudsplanning per pand (gebruik formulier MJOP).
  3. Ondertekende brief met het verzoek, waarin aangegeven is hoeveel FTE u zou willen beroepen en aan welke traktementsschalen u denkt.

Deputaten vergaderen 3 keer per jaar (maart/juni/november). Elk besluit wordt door alle deputaten gezamenlijk genomen.  Bij uitzondering kan er tussentijds een beslissing worden genomen.

Samenstelling

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de secretaris. Reacties bij voorkeur via e-mail.

O. Zuidema

Voorzitter moderamen

E.M. de Graaf

Penningmeester moderamen

P. Leeuwesteijn

Sectie bouwkunde

A. Donker

Sectie bouwkunde

C.W. van Oijen

Sectie bouwkunde

A.T. Boogert

Sectie financiën

M.J. den Hartog

Sectie financiën

G. Wolters

Sectie financiën