In opdracht van de generale synode organiseert het deputaatschap bijeenkomsten waarin werkers in gezondheidszorg en/of pastoraat (en andere belangstellenden) worden toegerust in zaken die liggen op het terrein van pastoraat en ziekte/gezondheid. De praktische organisatie is in handen van de sectie toerusting.

Bezinningsavonden

In de periode tussen twee generale synodes worden avonden georganiseerd rond een gekozen thema op het gebied van pastoraat en gezondheidszorg. Eerder waren er ook wel landelijke ontmoetingsdagen, de laatste jaren werd er alleen een avond georganiseerd.

Meestal wordt de avond ingeleid door een terzake deskundige spreker die een inleiding verzorgt en daarna een gesprek leidt met ervaringsdeskundigen. Ook is er gelegenheid voor de aanwezigen vragen te stellen aan spreker of ervaringsdeskundigen.

Thema’s die de afgelopen jaren aan de orde zijn geweest:

  • depressie
  • rouw
  • ziekenzalving
  • dilemma’s bij keuzes in de zorg
  • verslavingsproblematiek
  • huiselijk geweld
  • dementie

Verslagen

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Het drama van dementie in de familie

Het drama van dementie in de familie

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld

Keuzes in de zorg, zorg om keuzes

Keuzes in de zorg, zorg om keuzes

Verslaving, in de ban van ...

Verslaving, in de ban van...

Ziekenzalving, hoe denken wij erover?

Ziekenzalving, hoe denken wij erover?

Contactinformatie

Leden van de sectie

J.M. Overeem-Prins

Renswoude

E. Weide

Ede