Werkgroep recreatie lichamelijk gehandicapten

Tot de opdracht van deputaten pastoraat in de gezondheidszorg behoort ook de aandacht voor mensen met een handicap. De werkgroep recreatie lichamelijk gehandicapten organiseert vakanties voor mensen met een lichamelijke beperking en voor ouderen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen.

Werkgroep

dhr. M. Koopman

penningmeester
Oesterstraat 34
4301 ZJ Zierikzee

06-15966308

A. van Kamp-Kars

werkgroeplid
Veldhoven

mw. W. Loeve

werkgroeplid
Papendrecht

Help mee en doneer

RLG-reizen organiseert aangepaste vakanties voor ouderen met een zorgvraag en voor mensen met een lichamelijke beperking. De kosten voor dit soort reizen zijn hoog en de deelnemers hebben over het algemeen een laag inkomen. Helpt u mee om deze reizen mogelijk te maken? Uw donatie wordt bijzonder gewaardeerd!

IBAN NL87 INGB 0005 9374 73

vakanties met zorg