Deputaten jaarboek zijn verantwoordelijk voor de jaarlijkse publicatie van een jaarboek met daarin alle relevante gegevens voor het kerkelijk leven.

Het Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland verschijnt elk jaar in april. Het bevat alle gegevens van de plaatselijke kerken, predikanten, deputaatschappen, bonden, algemene verenigingen, stichtingen, werkgroepen, comités en commissies, landelijke en classicale periodieken en corresponderende kerken. Daarnaast staan er een jaaroverzicht en enkele artikelen in.

Het Jaarboek 2024 is voor CGK-leden te koop in de webshop.

Samenstelling

De redactie van het Jaarboek wordt gevormd door drie deputaten, die door de generale synode zijn benoemd.

ds. D. Quant

Deputaat

drs. R.W.J. Soeters

Deputaat

ds. H.J. Th. Velema

Secundus

ds. A. Brons

Secundus

Het Jaarboek is een uitgave van Buijten & Schipperheijn Motief te Amsterdam.

Jaarboek bestellen

Het jaarboek is alleen beschikbaar voor leden van de CGK. In verband met de privacyregels (AVG) mogen wij geen persoonlijke gegevens van leden van ons kerkverband verstrekken aan niet-leden.

Wijzigingen doorgeven

Mutaties voor het Jaarboek kunnen door scribae worden doorgeven via de portal. Mutaties die ook op de website verwerkt moeten worden en/of waarvan het Dienstenbureau op de hoogte moet zijn, graag apart doorgeven aan het Dienstenbureau.