Redactie De Wekker heeft als taak het uitgeven van een periodiek (De Wekker) met als doel:

  • Geestelijke leiding te geven aan het kerkelijk leven;
  • De kerkleden vanuit een hartelijke verbondenheid aan de Schrift en het gereformeerde belijden toe te rusten tot de dienst van God, mede met het oog op de vragen die spelen binnen de kerken en de samenleving.

Nieuws

Secretaris