Secretaris

De leden van het moderamen van de laatstgehouden generale synode zijn de deputaten van dit deputaatschap. Scriba I is de secretaris.

Relevante berichten