De taken van het deputaatschap voortijdige ambtsbeëindiging predikanten zijn:

  • het zorgen voor de juiste financiële regeling voor predikanten in onze kerken die voortijdig hun werk moeten beëindigen zonder dat er reden is voor emeritaat (te denken is aan losmaking en afzetting);
  • het (laten) begeleiden naar ander werk.

Samenstelling

Drs. R. Bikker

Voorzitter

Ds. M. Oppenhuizen

Lid

Mr. M. Morren

Lid
Zwolle

Drs. A.J. van der Wekken

Lid
Leerdam