eherkenning

Kerken kunnen eHerkenning met beveiligingsniveau 3 aanvragen om digitaal te communiceren met bijvoorbeeld de Belastingdienst en het UWV.

Sinds januari 2020 zijn alle plaatselijke kerken ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Omdat daar geen namen van kerkbestuurders of kerkleden geregistreerd staan, is de procedure iets aangepast en wordt er gewerkt met verklaringen omtrent rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging van kerken.

Alle kerken hebben een brief over eHerkenning gekregen, met daarin meer informatie en een instructie.

KPN heeft als een van de leveranciers met het CIO het voortouw genomen om de procedure voor kerken mogelijk te maken. Onderstaande presentatie geeft stapsgewijs het aanvraagproces weer:

toelichting KPN voor aanvragen eHerkenning kerken

Wat is eHerkenning?

eHerkenning zorgt dat iemand die online een dienst wil afnemen, wordt herkend en controleert of die persoon bevoegd is om die transactie te doen. Het is te vergelijken met DIGID voor natuurlijke personen, maar bij eHerkenning vertegenwoordig je een bedrijf of kerk. De kerkenraad machtigt als bestuur van de kerk een persoon om namens de kerk online zaken te regelen. Dat is bijvoorbeeld de penningmeester. eHerkenning werkt met betrouwbaarheidsniveaus van 1 tot en met 5. Afhankelijk van het betrouwbaarheidsniveau vindt er een toets plaats op de natuurlijke persoon en de mate van machtiging die deze persoon heeft om namens de kerkelijke gemeente rechtshandelingen te verrichten.

Waarvoor hebben kerken eHerkenning nodig?

Steeds meer zaken worden online geregeld en daarvoor is een digitale sleutel als eHerkenning (eID) nodig. Zo gaat de overheid steeds verder digitaliseren en ook bedrijven bieden hun diensten vaak online aan. Een kerk met personeel in dienst, zoals een koster, heeft eHerkenning nodig voor het werkgeversportaal van het UWV of om de aangifte loonheffingen in te dienen op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Maar denk ook aan het aanvragen van subsidies en dergelijke bij gemeenteloketten of andere instanties. Ook de Verklaring omtrent Gedrag (VOG) gaat straks via eHerkenning.

Voor sommige kerken zal eHerkenning nog niet direct nodig zijn, maar de verwachting is dat de digitalisering doorzet en dat er een moment komt dat het wel nodig is. Kerken die zelf de loonaangifte verzorgen, dienen met spoed eHerkenning aan te vragen, want het uitstel voor het doen van aangifte loonheffingen is verlopen op 1 juli 2020.

Hoe aan te vragen?

Kerken en andere kerkelijke rechtspersonen, zoals bijvoorbeeld deputaatschappen, die eHerkenning willen aanvragen, vragen bij het Dienstenbureau een verklaring van rechtspersoonlijkheid t.b.v. eHerkenning (verklaring A) aan. De contactgegevens vindt u hieronder.

Van het Dienstenbureau ontvangt u een invulformulier voor identificatie van bevoegde personen (verklaring B), die ingevuld en ondertekend dient te worden.

Beide documenten heeft u nodig voor uw aanvraag bij een leverancier eHerkenning

De informatie op deze pagina valt onder de verantwoordelijkheid van deputaten financiële zaken.