Bijzondere generale synode 2023

Op woensdag 13 september 2023 wordt er op verzoek van de Theologische Universiteit Apeldoorn, en met instemming van de vier particuliere synoden, een bijzondere generale synode gehouden.
Locatie: Oenenburgkerk Nunspeet.

Synode 2024

Op 11 mei 2022 besloot de generale synode van Dordrecht-Nunspeet 2019-2022 de gemeente van Rijnsburg voor de synode van 2024 aan te wijzen als roepende kerk.

Vergaderdata op Deo volente

donderdag 20 juni 2024 – Bidstond, aanvang 19.30 uur in de Grote- of Laurentiuskerk te Rijnsburg

vrijdag 21 juni 2024 – Eerste zitting, aanvang 10.00 uur, in de CGK te Rijnsburg,

In de CGK Nunspeet – Oenenburgkerk:

dinsdag 3 en woensdag 4 september 2024 – Commissiewerk

dinsdag 24 en woensdag 25 september 2024 – Commissiewerk

dinsdag 12 t/m 15 vrijdag november 2024 – Zittingsweek 1

dinsdag 28 t/m vrijdag 31 januari 2025 – Zittingsweek 2

dinsdag 25 t/m vrijdag 28 maart 2025 – Zittingsweek 3

eventueel dinsdag 22 en woensdag 23 april 2025 – Extra zittingsdagen

Scriba

De sluitingsdatum voor revisieverzoeken is verstreken op 14 november 2022.