Synode 2024

Moderamen

Praeses ds. P.D.J. Buijs
Assessor I ds. A. van der Zwan
Assessor II ds. W.J. van Gent
Scriba I ds. J. Oosterbroek
Scriba II ds. A.D. Fokkema

Op 11 mei 2022 besloot de generale synode van Dordrecht-Nunspeet 2019-2022 de gemeente van Rijnsburg voor de synode van 2024 aan te wijzen als roepende kerk.

Vergaderdata op Deo volente

donderdag 20 juni 2024 – Bidstond, aanvang 19.30 uur in de Grote- of Laurentiuskerk te Rijnsburg

vrijdag 21 juni 2024 – Eerste zitting, aanvang 10.00 uur, in de CGK te Rijnsburg,

In de CGK Nunspeet – Oenenburgkerk:

dinsdag 3 en woensdag 4 september 2024 – Commissiewerk

dinsdag 24 en woensdag 25 september 2024 – Commissiewerk

dinsdag 12 t/m 15 vrijdag november 2024 – Zittingsweek 1

dinsdag 28 t/m vrijdag 31 januari 2025 – Zittingsweek 2

dinsdag 25 t/m vrijdag 28 maart 2025 – Zittingsweek 3

eventueel dinsdag 22 en woensdag 23 april 2025 – Extra zittingsdagen

Scriba

De sluitingsdatum voor revisieverzoeken is verstreken op 14 november 2022.