De generale synode publiceert de genomen besluiten in een zogenoemd besluitenboekje. Op deze pagina worden besluiten uitgelicht en eventuele persverklaringen geplaatst.

Taakgroep ondersteunt kerkenraden en classes

De synode heeft besloten een taakgroep in te stellen die onder meer de opdracht heeft gekregen om het onderling gesprek op diverse niveaus binnen de kerken te stimuleren. De taakgroep is beschikbaar voor ondersteuning van kerkenraden en classes.

Besluitenboekje II generale synode mei 2022

In mei 2022 verscheen het tweede besluitenboekje van de generale synode 2019-2022. Dit is een aanvulling op het besluitenboekje dat in september 2021 is gepubliceerd.

Besluitenboekje generale synode september 2021

In september 2021 verscheen het eerste besluitenboekje van de generale synode 2019-2022.

Besluit 2019/2020

In de vergadering van 29 september 2020 zijn broeders en zusters benoemd voor deputaatschappen en commissies.

Besluit GTU 10 oktober 2017

Op 10 oktober besloot de generale synode de medewerking aan de totstandkoming van een Gereformeerde Theologische Universiteit te beëindigen.

Persverklaring 1 juni 2017

Op 1 juni heeft de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in beslotenheid overlegd over de voorgestelde vorming van een Gereformeerde Theologische Universiteit.

Persverklaring 14 februari 2017

Vandaag heeft de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken besluiten genomen ten aanzien van de vijftien revisieverzoeken die zijn ingebracht tegen de kerkelijke uitspraak inzake homoseksualiteit en homoseksuele relaties, gedaan op de generale synode van 2013. De generale synode van 2016/2017 heeft besloten niet over te gaan tot revisie van  de kerkelijke uitspraak.

Documenten met betrekking tot homoseksualiteit en homoseksuele relaties

Hieronder staan alle documenten die vrijgegeven zijn door de generale synode. U kunt deze pdf-documenten downloaden door erop te klikken. Sommige zijn wat groot, waardoor het downloaden even kan duren.

Besluiten voorgaande synodes

Alle door de generale synode genomen besluiten worden gebundeld en uitgegeven in het zogenaamde besluitenboekje. U vindt de meest recent uitgekomen besluitenboekjes hieronder.