Rapport 9.01 vertegenwoordiging van de kerken

Rapport 9.01 van deputaten vertegenwoordiging van de kerken komt op de openingsvergadering op 21 juni 2024 aan de orde. In dit rapport leggen zij verantwoording af over de afgelopen periode.

Bijlage 2 bij dit rapport gaat over het in april 2024 gehouden convent.

Conceptagenda

De conceptagenda voor de vergadering van de generale synode.

Rapport Kerk-zijn

De synode heeft de taakgroep Samen kerk-zijn opgedragen het rapport van de commissie kerk-zijn beschikbaar te stellen aan de kerken. Het volledige rapport inclusief de samenvatting kunt u hieronder downloaden.

Rapport Vrouw en ambt

Het rapport Vrouw en ambt kunt u hieronder downloaden.