Koepelinschrijving kerkverband

In het kader van de Handelsregisterwet in 2008 zijn kerkgenootschappen wettelijk verplicht zich te laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Deputaten financiële zaken hebben – in overleg met deputaten vertegenwoordiging – de uitvoering van deze verplichting voor onze kerken, deputaatschappen en andere organen uitgewerkt. Daardoor kan voor onze kerken en al hun organen één nummer bij elke Kamer van Koophandel worden gehanteerd.

Het inschrijfnummer is: 09197249

Tenaamstelling: Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
Adres: Ghandistraat 2, 3902 KD Veenendaal
Activiteit: kerkgenootschap

Het inschrijfnummer dient te worden gehanteerd als van officiële zijde, bijvoorbeeld door de bank, daarom wordt gevraagd.

Eigen inschrijving plaatselijke kerken

Alle plaatselijke kerken (voor zover zij nog geen KvK-inschrijving hadden) zijn begin 2020 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hiermee kunnen zij zich in de toekomst makkelijker identificeren als rechtspersoon en bestuurders door middel van E-herkenning.

De kerken zijn hierover geïnformeerd via een brief: brief aan kerken registratie Kamer van Koophandel (feb. 2020)

De vooraankondiging die al eerder verstuurd werd: brief aan kerken inschrijving Kamer van Koophandel (juli 2019)

De informatie op deze pagina valt onder de verantwoordelijkheid van deputaten financiële zaken.