De generale synode 2013 heeft, op basis van het rapport van de vertrouwenscommissie voor predikanten (VCP), besloten een verplicht mentoraat in te stellen voor pas beginnende predikanten voor de duur van twee jaar (zie besluitenboekje februari 2014 nr. 2 blz. 413, 414 en 415). De uitvoering van dit besluit is neergelegd bij Steunpunt Kerkenwerk.

De particuliere synodes hebben predikanten voorgedragen die, na het volgen van een mentoraatscursus, zijn benoemd als mentoren.

Kandidaten die door de Theologische Universiteit Apeldoorn beroepbaar zijn gesteld en een beroep hebben ontvangen, krijgen na het classisexamen een mentor toegewezen.

De kerkenraad van de gemeente waar de kandidaat het beroep naar heeft aangenomen, neemt contact op met Steunpunt Kerkenwerk en meldt dat de kandidaat formeel is toegelaten. Steunpunt Kerkenwerk start het traject voor het benoemen van een mentor. In het voortraject zijn er door Steunpunt Kerkenwerk al contacten gelegd met de kandidaat en de kerkenraad.

De informatie op deze pagina valt onder de verantwoordelijkheid van deputaten financiële zaken.