Mutaties voor het Jaarboek kunnen scribae doorgeven via de portal. Contact via: jaarboek@cgk.nl.

Mutaties die ook op de website verwerkt moeten worden en/of waarvan het Dienstenbureau op de hoogte moet zijn, graag apart doorgeven aan het Dienstenbureau.