De webpagina preekafspraken.nl is bedoeld voor preekvoorzieners en voorgangers.

Als preekvoorziener kunt u eenvoudig open plaatsen in het preekrooster publiceren en preekverzoeken indienen bij predikanten. Predikanten kunnen hun beschikbaarheid opgeven en verzoeken voor ruildiensten plaatsen en ontvangen.