Informatie

Voor informatie over de vakantiemogelijkheden kunt u contact opnemen met het secretariaat van de werkgroep mw. Schraal. Email: werkgroeprlg@gmail.com. U vindt haar overige gegevens in onze folder.

Financiering

De vakanties worden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ongeveer 15 procent vanuit het steunfonds voor vakantiemogelijkheden. Dit steunfonds wordt gevormd door bijdragen van onder andere vrouwenverenigingen (koperen potje), diaconieën van de Christelijke Gereformeerde Kerken en van gasten en donateurs.

Als u behoort tot de doelgroep van onze vakanties, maar de prijs is voor u een bezwaar, kunt u ook uw eigen diaconie vragen om u hierin te ondersteunen. Uw diaken kan voor informatie eventueel contact opnemen met ons secretariaat.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het digitale aanmeldformulier.

Zodra wij uw digitale inschrijfformulier ingevuld ontvangen, noteren wij u op de voorlopige gastenlijst. U ontvangt van ons  secretariaat later nog per post een geel en groen formulier om de nodige verpleegkundige en medische gegevens aan ons door te geven.

U kunt bij het secretariaat uiteraard ook papieren aanmeldformulieren opvragen.

Bij (te) late aanmelding komt u op de wachtlijst te staan voor de betreffende reis.

Reactie van een deelnemer:

“Zodra je de deur van Nieuw Hydepark opendoet,
komt de warme sfeer je tegemoet.
De liefde en eenheid onder elkaar,
dat ervaren we als fijn, nietwaar!
De liefde en zorg worden goed gewaardeerd,
dat zijn de stafleden nog niet verleerd.
Je kunt erop vertrouwen
dat ze de touwtjes goed in handen houwen!”

een stapel koffers naast een fauteuil

Contact

Nieuws