Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

Bloei in Kogerveld

CGK Menorah-Zaanstad, sinds 2004 zendings­ge­meente in Zaandam, heeft de eerste stappen gezet om een nieuwe pioniersplek te stichten: Bloei in Kogerveld. Samen met deputaten evange­li­satie en de kerkenraad heeft het team de inten­tie­ver­klaring onder­tekend om te gaan pionieren. Ze verklaren daarmee als drie partijen van harte mee te werken aan de voorbe­rei­dingen van deze pioniersplek-in-wording. De komende 7 maanden heeft het pioniersteam de tijd om hun ideeën en verlangens verder uit te werken in een zogenaamd ‘pioniersplan’. Ds. Mark Veurink, lid van het pioniersteam, zegt: ‘Onze droom is het vormen van een geloofs­ge­meen­schap, een familie van Jezus, in de wijk.’

 

what’s in a name?

De naam Bloei blijkt een bewuste keuze. Veurink: ‘De naam hebben we gekozen omdat de straten in Kogerveld namen van bloemen hebben én omdat we ernaar verlangen dat mensen in Kogerveld (een diverse wijk) tot bloei komen. Daarbij laten we ons ook inspi­reren door Jeremia 29:7 ‘bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie wegge­voerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.’

 

nood

Waarom wil dit team vanuit Menorah een pioniersplek starten in deze wijk? Het pioniersteam beant­woordt die vraag in de eerste concept­versie van het pioniersplan: 'Wij willen ons inzetten voor de bloei van de Zaanse wijk Kogerveld en haar bewoners. In deze wijk zien we veel gebro­kenheid, op allerlei vlakken. Onder de praktische problemen waar mensen tegenaan lopen, zien we een diepere laag: vervreemding. Vervreemding van de ander, van de wereld, van jezelf, van God. Wij geloven dat door Jezus herstel van die relaties mogelijk is. In dat herstel komen mensen tot bloei. Daar bidden we voor, en daar willen we ons in het spoor van Jezus voor inzetten.’

 

al langer actief

Tweeëneenhalf jaar geleden zijn we in deze wijk begonnen met een kerst­maaltijd, gevolgd door een maande­lijkse ‘buurthap’, vertelt Veurink. ‘Door corona is dat helaas stil komen te liggen. Rond Kerst en rond Pasen hebben we pakketjes uitge­deeld in de wijk. Op dit moment wordt de cursus ‘in Kas’ gegeven, over budget­teren. Er wordt gewandeld met vrouwen. We willen graag in het winkel­centrum gaan staan met koffie en een luisterend oor.
Ook in het verleden (vanaf 2004) zijn in de wijk allerlei projecten geweest, onder andere sport­ac­ti­vi­teiten en sociaal werk. Uit die periode zijn ook contacten bewaard gebleven. Wat nu echt nieuw is, is dat we ons nadruk­ke­lijker richten op het vormen van een geloofs­ge­meen­schap / Jezus-familie.’ Dat is waar missi­onair pionieren ook op gericht is.

 

geïnspireerd? Bezoek de verkenningsavond pionieren!

Denk je ook aan missi­onair pionieren? Meld je dan aan voor de verken­nings­avond pionieren op woensdag 13 oktober 2021. Of neem contact op met Petra de Jong-Heins of ds. Peter Visser (missi­onair consu­lenten): evangelisatie@info.nl. Zij kunnen je er alles over vertellen.


Op de foto:
Gert Hartog (namens het stafteam van Menorah), Petra de Jong-Heins (missi­onair consulent CGK) en Betty Timmerman (namens het pioniersteam) onder­te­kenen de intentieverklaring.

Print Friendly, PDF & Email