Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

cursus Bloeiend diaconaat

Ben je op zoek naar een manier om het diaconaat in je gemeente nog meer te laten bloeien in een wereld die volop in veran­dering is, en kun je daarbij wel wat onder­steuning gebruiken, dan is de nieuwe video­cursus 'Bloeiend diaconaat' iets voor jullie.’ Deze woorden komen uit de promo­tie­video van de online video­cursus ‘Bloeiend diaconaat’. Een initi­atief van onze diaconaal consu­lenten en de diaconaal consulent van de GKv/NGK
Als diaconie meedoen? Lees meer …

Print Friendly, PDF & Email