Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

Breda | een Brabantse zegen

Het was een histo­risch moment: na een periode van ongeveer 8 jaar waren we voor het laatst bij elkaar als ‘Veenen­daal­beraad’. In die periode kwamen de kerkenraad van Breda, de kerkelijk werkers en de vaste groep gastvoor­gangers in Veenendaal regel­matig samen om elkaar te steunen in het zoeken naar de missi­o­naire roeping van deze gemeente. De laatste keer was dat online; zie de foto.

Broeder Joost Slagboom was in 2014 met zijn lange zendings­er­varing in Afrika al lang en breed aan het werk in Breda om relaties te leggen met de buurt­be­woners en om diaconaal present te zijn.

Daarvóór ging in 2009 ds. Evert Everts al voor met zijn Zuid-Ameri­kaanse zendings­er­varing in Spaans­talige diensten. Inmiddels zijn er Arabisch­talige samen­komsten en komen veel bezoekers van het naburige asiel­zoe­kers­centrum in de kerk van Breda, al moest dat uiteraard aangepast gebeuren in het afgelopen jaar.

In 2014 telde de gemeente 76 leden. Het jaarboek van 2020 vermeldt er 153. Inmiddels is de gemeente niet alleen getals­matig gegroeid, maar zijn er ook weer leden met gaven om te dienen in diaconaat, pastoraat en het evangelisatiewerk.

Als vaste gastvoor­ganger in Breda heb ik met be- en verwon­dering gezien hoe de gemeente telkens weer stappen nam om relaties te leggen met nieuwe mensen. Buurt­be­woners met aangrij­pende verhalen, asiel­zoekers die na jaren van verblijf in Nederland in de kerk van Breda Christus beleden en (al dan niet door onder­dom­peling) gedoopt werden. Maar ook gezinnen uit Zuid-Afrika die immigreerden, vonden er een geestelijk thuis. Avondmaal in Breda vier je met zusters en broeders die komen van de einden der aarde; bijzonder om dat mee te maken in het kerkje van Breda.

Natuurlijk, de boze is ook actief. Breda kent ook de verhalen van geloofs­afval, van moeilijke omstan­dig­heden en moeite met het vinden van nieuwe wegen. En toch: op het laatste ‘Veenen­daal­beraad’ zijn we onze hemelse Vader diep dankbaar voor wat Hij gaf. Soli Deo gloria!

 

ds. Peter L.D. Visser,
missi­onair consulent

Print Friendly, PDF & Email