Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

Br. Bram Schouwstra overleden

Zaterdag 8 december overleed br. Bram Schouwstra (op de foto links, naast emeri­tusprof. Koos van Rooy, Potchef­stroom) in Pretoria, in de leeftijd van 78 jaar. Hij was al geruime tijd ziek. Bram Schouwstra werkte van 1972 tot 1991 als admini­strateur van zending in het toenmalige thuisland Venda. In die tijd was hij ook de drijvende kracht achter zendings­boek­handel Mbeu (Zaad). In 1991 ging hij voor een uitge­verij in Pretoria werken. Hij bleef belang­stellend voor het werk van zending. We bidden dat God zijn vrouw Teunie en hun kinderen zal troosten met zijn liefde en genade.

Zendings­boek­handel Mbeu was een unieke combi­natie van een commer­ciële boekwinkel die school­boeken en schrijf­waren verkocht en die daarnaast met de opbrengst ervan een aantal chris­te­lijke boeken kon uitgeven. In 1970 werd deze winkel door zending opgezet. Een plaat­se­lijke winkelier die van alles - ook boeken! - verkocht vond de gedachte van de chris­te­lijke boekwinkel zo mooi, dat hij zijn afdeling boeken en schrijf­waren sloot, zodat Mbeu kans van slagen zou hebben. Na 1977 werd Bram degene die deze winkel leidde. Bijna 20 jaar heeft hij dat gedaan. Begin jaren 90 werd besloten de boekwinkel te verkopen. Bram ging toen in Pretoria voor een uitge­verij werken.

Ds. Carel Affourtit vertelt: 'Bram en Teunie waren met hun gezin onze buren op Iyani: gezellige en fijne buren! We hebben veel mooie en warme herin­ne­ringen aan hem: zijn harte­lijkheid (een mensenmens!), zorgzaamheid en gezel­ligheid. Hij ging op een geweldige manier met onze kinderen om. Zij hebben dan ook heel mooie herin­ne­ringen aan hem. Hij had humor, ook altijd zijn woordje klaar. Aandacht voor iedereen. Hij genoot ervan mensen te ontmoeten en verstond de kunst om ook anderen te laten genieten.

Bram heeft zich, gedreven door zijn geloof en zijn liefde voor God en zijn dienst, met hart en ziel ingezet voor de zending. Hij was verant­woor­delijk voor de (finan­ciële) admini­stratie van de zending. Ook was hij jarenlang secre­taris van de confe­rentie van zendings­werkers in Venda. Hij had de gave om dingen voor elkaar te krijgen: een echte regelaar. Hij beheerde Iyani Bijbel­school totdat Albert Muhali dat van hem overnam. Hij was verant­woor­delijk voor Mbeu Bookshop en Uitge­verij en heeft Mbeu op een indruk­wek­kende manier uitge­bouwd, vooral met school­boeken, maar ook met Bijbel­acties en de uitgave van bijvoor­beeld een kinder­bijbel.'

Hij ging ook graag voor in kerkdiensten. Ds. Willem van ’t Spijker heeft daar nog goede herin­ne­ringen aan: 'Bram nam mij mee op zondag­ochtend om kerkdiensten te gaan leiden. We maakten een lange tocht en spraken veel. Uitein­delijk leidde hij in een klein kerkje en ergens in een school­lokaal twee kerkdiensten. Ik herinner me dat er in beide plekken maar een klein aantal kerkgangers was. Maar Bram had met veel enthou­siasme de beide diensten geleid en ik maakte daar tijdens de terugreis een opmerking over. ‘O’, zei hij, ‘maar dat spreekt toch vanzelf! Het heeft geen zin om opmer­kingen te maken over het aantal kerkgangers en al helemaal niet om je uit te laten over de mensen die er niet zijn. De Here is zo goed en Hij is het waard, dat je Hem enthou­siast aan de mensen aanprijst. Ik preek altijd alsof er vijfhonderd mensen voor mij zitten, ook al zijn er maar vijf of tien…’ Vaak heb ik aan die woorden gedacht, toen ik later zelf voorganger was in Zuid-Afrika en ik lange einden reed voor een paar kerkgangers.'

Print Friendly, PDF & Email