Donderdag 24 mei

Op 24 mei reisde ds. A. Huijgen naar Ganges (Hérault) voor de synode van de UNEPREF. De président van de unie, Jean-Raymond Stauffacher, gaf een korte rondleiding door het centrum van Montpellier. De gemeente heeft drie locaties, stelt de locatie in het centrum dagelijks open voor mensen die een kop koffie willen drinken, en onderhoudt in het centrum ook een soort koffiebar (Café Théo geheten) samen met enkele andere kerken in Montpellier. Montpellier is een heel protestantse stad geweest, met op het hoogtepunt meer dan 10.000 protestanten. Deze zijn echter zwaar verdrukt en er hebben in het centrum van de stad ook tientallen executies van leidende protestanten die weigerden hun geloof af te zweren, plaatsgevonden. Protestantse kerken in Montpellier zijn afgebroken op kosten van de protestanten.

De grote uitdaging voor de UNEPREF in de afgelopen tijd was de herstructurering: de vergaderdruk is verminderd en er vindt meer plaats in commissies. De commission permanente is het centrale gezag (zeg: dagelijks bestuur). Bestuurlijk zijn het de drie coordinations onder leiding van evenzoveel pilotes het belangrijkst: vocation, édification en mission.

Vrijdag 25 mei

Op vrijdag werd de synode geopend. Voorzitter is Guy Maillard (ouderling uit Montauban). Hij zal in totaal drie jaar in functie zijn.

Het thema van de synode was “en avant pour transmettre” (“vooruit om de traditie door te geven”) — een thema toegesneden op de jeugd en het jeugdwerk. Dit thema kwam ook sterk uit in de toespraak van de président. Hij benadrukte dat transmettre alleen gaat als je je mission helder voor ogen hebt. Het is ronduit alarmerend dat ongeveer 85% van de adolescenten die geloofsbelijdenis heeft gedaan (gebeurt in de UNEPREF vaak op de leeftijd van ongeveer veertien), uit de kerk verdwijnt.

Naast deze centrale punten gaf Stauffacher aan dat volgend jaar de eerste grote evaluatie van de nieuwe kerkelijke structuur zal plaatsvinden. Daarnaast introduceerde hij “Martine”, het fictieve doorsnee kerklid van de UNEPREF. Zij is een vrouw in de vijftig wier kinderen wel christelijk zijn opgevoed, maar die de kerk vaarwel hebben gezegd (vaak doordat ze gingen studeren en in de grote stad ofwel seculariseerden ofwel van een andere kerk lid werden). Martine heeft vaak moeite om over haar persoonlijk geloof te praten, maar ze doet wel graag vrijwilligerswerk voor de plaatselijke kerk.

Theologisch is er het nodige werk verzet door een commissie die een reflectie heeft geschreven op punten die naar voren komen in nieuwere confessionele teksten, zoals degene die vorig jaar is aangenomen door de EPUDF (Eglise Protestante Unie de France).

Tijdens de avondmaaltijd was er in een aantal bijdragen aandacht voor het jeugdwerk. Onder andere werden plastic estafettestokjes uitgedeeld (waarmee we ritmisch op de tafel mochten slaan) om te verbeelden dat transmettre noodzakelijk is. Om de symboliek te begrijpen, is het nodig om te vermelden dat het Franse woord voor een estafettestokje een témoin is, een getuige dus.

26 mei

Op zaterdag werd het rapport van de ethische commissie behandeld. Begrijpelijkerwijs maakt men zich vooral zorgen over kwesties rond begin en einde van het leven.

Een belangrijk en groot onderdeel van de synode was het nieuwe plan voor catechese, opgesteld door Joel Landes en Harriëtte Smit, die door de GZB is uitgezonden voor het jeugdwerk in de Franse kerken. Er was een plan gemaakt van bijna tachtig pagina’s, dat nu teruggebracht is tot 28 pagina’s. Opvallend genoeg gaat catechese hier over alle leeftijdsgroepen, inclusief de werkelijk ouderen in de kerk. In de discussie ging het over de leeftijd waarop kinderen geloofsbelijdenis doen. Benadrukt werd dat geloofsbelijdenis geen einde is van het leerproces, maar een moment in het leerproces. Alhoewel de kerkelijke situatie totaal verschillend is, denk ik dat er voor onze kerken ook het nodige aan leerzaams in dit document te vinden is.

Op zaterdag hield ds. Huijgen zijn korte toespraak, die als bijlage bij dit verslag gaat.

Er was een stevige bijdrage van de GZB, door middel van een presentatie van Tim Verduijn en Diane Palm. De GZB heeft een aantal speerpunten geformuleerd. Jongerenwerk is daar één van, maar daarnaast ook het werk onder migranten. Wanneer Franse kerken dus een plan hebben voor werk onder migranten, kunnen ze een subsidieaanvraag indienen.

27 mei

Op 27 mei was er een feestelijke dienst in de kerk van Ganges. Twee predikanten die eerder waren bevestigd werden welkom geheten in de UNEPREF: David Bouillon, die van de verenigde protestantse kerk in Frankrijk komt en in Zwitserland theologie doceert, en André Geske, die uit Brazilië komt. Daarnaast werd Timothée Calvot bevestigd als predikant, nadat hij feitelijk al zes jaar pastorale taken in een gemeente vervulde. De kandidaten werden niet alleen de handen opgelegd, maar daarna werden ze ook omhelsd door iedereen die hen de hand hadden opgelegd.

Een ander indrukwekkend en opvallend gegeven was de preek van Nicolas Fines. Hij is jeugdwerker, geen predikant. Zijn vader is predikant, maar kan door Parkinson nauwelijks meer spreken. Toch deed hij de Schriftlezing, terwijl zijn zoon op de preekstoel stond, en het ging goed. Daar werd transmettre wel heel zichtbaar.

Met de kerkdienst was de synode afgesloten. Er werd nog lang nagepraat, gevolgd door een maaltijd. Over maaltijden gesproken: er werd tijdens deze synode goed gegeten, wat de vergadervreugde ten goede komt.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u