Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

kerken en groen

Maand: november 2019 Mensen meenemen in de verwon­dering over Gods schepping is een drijfveer voor Wim Eikelboom. Op de foto ziet u hem namens natuur­werk­groep A Rocha Zwolle langs de oever van de IJssel staan. Hij vertelt een verhaal over een door de bever...

pionieren in Veenendaal-Oost

Actua­li­teiten In de nagel­nieuwe wijk Veenendaal-Oost zijn de afgelopen jaren zo’n 7.000 mensen komen wonen. Een kerkgebouw was alleen niet gepland in de wijk. Wel een zogenoemd Ontmoe­tingshuis, waar ook de Hervormde wijkge­meente Oost samen­komst. Vanuit het...

armoedeonderzoek 2019

Staats­se­cre­taris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkge­le­genheid nam op 8 november de resul­taten in ontvangst van het achtste onderzoek naar de inzet van kerken bij armoe­de­be­strijding. Het rapport werd haar namens de kerken aange­boden door bisschop...

generale synode: lees en kijk mee

De eerste synodeweek start D.V. op dinsdag 12 november. De agenda en de meeste deputa­ten­rap­porten en commis­sie­rap­porten zijn openbaar (uitge­zonderd de comité­stukken), zodat iedereen sneller kan zien wanneer wat besproken wordt. Ze zijn in te zien via...

op vakantie!

De werkgroep recreatie licha­melijk gehan­di­capten heeft voor 2020 weer enkele mooie 'aange­paste' vakan­tie­mo­ge­lijk­heden in petto. Speciaal voor mensen met een licha­me­lijke handicap en voor ouderen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen. Het...